Ekonomika - 4/2015
SADRŽAJ


ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Bojan Krstić, Milos Krstić
MODELI IRACIONALNOG PONAŠANjA DOMAĆINSTVA I FIRME

 

Zoran Simonović, Aleksandar Đurić, Aleksandar Kostić
TARANTINOSOVI TEKSTOVI KOJI SU SAČUVANI U PALADIJEVOM DELU „RADOVI U POLjOPIRIVREDI“ I U POLjOPRIVREDNOJ ENCIKLOPEDIJI - GEOPONICI

 

Bojan Krstić, Ernad Kahrović, Tanja Stanišić
UPRAVLjANjE POSLOVNIM PROCESIMA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI: PREDLOG OKVIRA ZA OPERATIVNE PROCESE

 

PREGLEDNI ČLANCI

 

Svetlana Sokolov Mladenović, Đorđe Ćuzović
PARTNERSTVO TRGOVINE I PROIZVOĐAČA U FUNKCIJI RAZVOJA TRGOVINSKE MARKE

 

Radmila Micić
ULOGA LIDERA U POJEDINIM FAZAMA PROCESA UPRAVLjANjA ZNANjEM

 

Nataša Kljajić, Drago Cvijanović, Slavica Arsić
POTENCIJALI I ANALIZA PRIMARNE BILjNE PROIZVODNjE U OPŠTINI PEĆINCI

 

Predrag Vuković, Drago Cvijanović, Branko Mihailović
PERSPEKTIVE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA NA PODRUČJU GRADA NOVOG SADA

 

Daniel Dujava, Ján Dráb
KAKO RAZLIČITA MONETARNA PRAVILA VODE DO RAZLIČITE EFIKASNOSTI PRIVREDE: SLUČAJ ZEMALjA ZAPADNOG BALKANA

 

Miroljub Nikolić, Danijela Despotović, Dušan Cvetanović
PREPREKE INOVIRANjU MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI

 

Ivana Kostadinović, Marija Petrović-Ranđelović
ULOGA I ZNAČAJ SLOBODNIH ZONA U PRIVREDNOM RAZVOJU: ISKUSTVO REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE

 

Julijana Vasiljević, Đurđica Vukajlović, DraganVasiljević
PREDLOG METODE PREDVIĐANjA POSTIGNUĆA UČENIKA OD ZNAČAJA ZA BUDUĆI POSLOVNI UČINAK

 

Žarko Milojević, Aleksandar Damnjanović, Svetislav Milovanović
POVEĆANjE KONKURENTNOSTI PREDUZEĆA INVESTIRANjEM U INOVACIJE I NOVE TEHNOLOGIJE

 

Vladimir Mitrovic, MSc, Ivana Mitrovic, MSc
NEOPHODNOST PRILAGOĐAVANJA TRADICIONALNIH SREDSTVA I TEHNIKA INTEGRISANIH MARKETINŠKIH KOMUNIKACIJA NOVIM GLOBALNIM TRENDOVIMA

 

Adrijana Vuković, Goran Ðoković, Aleksandra Pavićević
GLOBALNA KRETANjA U TRGOVINI SA OSVRTOM NA SRBIJU

 

Mohsen Ghobadi, Maryam Ghobadi
POREĐENjE ABNORMALNOG VRAĆANjA I RANGIRANjA TEHNIČKE ANALIZE INDIKATORA NA OSNOVU TOPSIS TECHNIQUE

 

PRIKAZ

 

Radovan Pejanović
FINANSIRANJE POLJOPRIVREDE U REPUBLICI SRBIJI
Zadužbina Andrejević, Beograd, 2014, (Monografija) 2014

 

Tijana B. Prokopović
MNOGI BI DA ODREĐUJU NAŠE NACIONALNE INTERESE
(„Srpski nacionalni interesi“ prof. dr Dragoslav Slovića, Plato-books i Kosmos, Beograd 2010)

 

SEĆANJE

 

Borivoje B. Prokopović
DESETOGODIŠNJICA SMRTI Dr. ŽIVORADA ZLATKOVIĆA