Ekonomika - Journal

 

sadrzaj3/2023

САДРЖАЈ


ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 

Živorad Gligorijević, Ivana Kostadinović
ИНДУСТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: СТРУКТУРНИ АСПЕКТ РАЗВОЈНИХ ПРОЦЕСА
(Прилог за привредну историју друге половине 20. века)

1

Danica Cicmil
УТИЦАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА НА ЛИКВИДНОСТ: ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ПРОФИТАБИЛНОСТИ, ЛЕВЕРИЏА И ДОБИ ФОНДА

15

Vuk Miletić, Dušan Aničić, Aleksandar Gračanac
ОЦЕНА ПОЛИТИКЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У НАЦИОНАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА РАЗЛИЧИТОМ ВЛАДАЈУЋОМ ОРГАНИЗАЦИОНОМ СТРУКТУРОМ

34

Biljana S. Ilić, Bojana Ostojić
МЕНАЏМЕНТ КОМУНИКАЦИЈОМ УПОТРЕБОМ ДИГИТАЛНОГ СОФТВЕРА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРОДАЈЕ

43

Snežana Krstić, Aleksandar Savić, Radan Kostić
ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА СИСТЕМСКИМ РИЗИКОМ У БАНКАРСТВУ

57

Aleksandar Dejanović, Jelena Lukić Nikolić
ОРГАНИЗАЦИОНА KУЛТУРА KАО ПОЛУГА УСПЕШНОГ УПРАВЉАЊА KВАЛИТЕТОМ

73

Mirela Momčilović, Sanja Vlaović Begović, Slobodanka Jovin
ОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ГУМАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ

89