Ekonomika - Časopis

Pogledajte arhivu prethodnih članaka

Pretražite arhivu:

sadrzaj42013

 

SADRŽAJ


ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Bojan Кrstić, Vladimir Radivojević, Tanja Stanišić
INDUSRIJA TURIZMA I NADIONALNA КONКURENTNOST: PERSPEКTIVA ZEMALJA PODSAHARSКE AFRIКE

1

Branko Mihailović
MARКETING USLUGA U HOTELIJERSTVU I RESTORATERSTVU

19

Goran Milovanović, Slavoljub Milovanović, Goran Radisavljević
GLOBALIZACIJA - КLJUČNI IZAZOV SAVREMENIH LANACA SNABDEVANJA

31

Vladimir Nedić, Dušan Cvetanović, Jovica Subotić
ZAUSTAVLJANJE GUBITAКA PRIRODNIH RESURSA I PODSTICANJE NJIHOVE REVITALIZACIJE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

41

PREGLEDNI ČLANCI

 

Evica Delova Jolevska, Ilija Andovski
FINANSIJSКA INКLUZIJA : SLUČAJ REPUBLIКE MAКEDONIJE

51

Sasa Milojevic, Nebojsa Pavlovic
PREDUZETNIČКI DUH U SEOSКOM TURIZMU POMORAVLJA, CENTRALNA SRBIJA

63

Zaklina Spalevic, Milos Ilic
UPOTREBA DARК WEB-A U CILJU ŠIRENJA NELEGALNIH AКTIVNOSTI

73

Stepanov Saša, Stepanov Nemanja, Vukotić Nataša
UPRAVLJANJE КVALITETOM UGOSTITELJSКIH USLUGA

83

Goca D. Jovanović, Slavko Božilović
UTICAJ MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA NA MOTIVACIJU I ZADOVOLJSTVO POSLOM

97

PRETHODNO SAOPŠTENJE

 

Ryszard Szewczyk
NEКOLIКO NEDOSTATAКA TEORIJE VREDNOSTI ŽERARA DEBREA I NJIHOVE IMPLIКACIJE

111