Ekonomika - Journal

 

Pogledajte arhivu prethodnih članaka

Pretražite arhivu:

 

sadrzaj42013

SADRŽAJ


ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Vladimir Radivojević, Tanja Stanišić, Bojan Krstić
ODRŽIVOST SISTEMA KONTROLE DRŽAVNE POMOĆI U SRBIJI

1

Jolanta Walas-Trębacz
EVALUACIJA EFIKASNOSTI FUNKCIONISANjA LANCA VREDNOSTI PREDUZEĆA KAO KRITERIJUM ZA IZBOR USPEŠNE TRŽIŠNE STRATEGIJE

9

Boban Stojanović
DRŽAVA, INSTITUCIONALNA INFRASTRUKTURA I TRANZICIONI INŽENJERING U REPUBLICI SRBIJI

25

Goran Milovanović, Goran Radisavljević, Gordana Đukić
ZAVISNOST EKONOMSKOG RAZVOJA SRBIJE OD TOKA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA

33

Drago Cvijanović, Nataša Simić, Svetlana Vukotić
KREIRANJE BRENDA DRŽAVE: BREND I BRENDIRANJE SRBIJE

44

PREGLEDNI ČLANCI

 

Milan Rapajić, Sveto Purić, Dijana Savić-Božić
VODEĆA DELATNOST IZVRŠNE VLASTI U DOMENU PODZAKONODAVSTVA - O UREDBAMA I NJIHOVOJ KATEGORIZACIJI

55

Lucky Osaretin Odia
PRUŽANjE USLUGE: MERE ZA REŠAVANJE INTER KOMUNALNOG JAZA

69

Mladen R. Perić, Alpar Lošonc
TRANSFORMACIJA MISLI IVANA STOJANOVIAĆA: PRE I POSLEJUGOSLOVENSKE I SRPSKE TRANZICIJE

85

Branimir Kalaš, Vera Mirović, Jelena Andrašić
EMPIRIJSKA ANALIZA POREZA NA DODATU VREDNOST I STOPE INFLACIJE: TUCKEY'S HSD TEST U ODABRANIM ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

99

Jadranka Mrsik, Goran Vasilev
EVALUACIJA KREDITNE POLITIKE MAKEDONSKIH BANAKA PRE I POSLE KRIZE 2008. GODINE: KOMPARATIVNA STUDIJA

111

PRIKAZ

 

Tanja Stanišić
VLADIMIR RADIVOJEVIĆ: ULOGA POLITIKE ZAŠTITE KONKURENCIJE U UPRAVLJANJU DETERMINANTAMA KONKURENTSKE PREDNOSTI PREDUZEĆA

125