Ekonomika - Journal

 

Pogledajte arhivu prethodnih članaka

Pretražite arhivu:

 

sadrzaj42013

САДРЖАЈ


ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 

Slobodan Cvetanović, Danijela Despotović, Vladimir Nedić
РИЗИЦИ ЕНЕРГЕТСКЕ СИГУРНОСТИ

1

Peter Kiriri
ИЗАЗОВИ МОДЕЛА ПОСЛОВНЕ ИЗВРСНОСТИ У АФРИЦИ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ПРЕДРЕДУЗЕTHА ГОДИНЕ (COYA)

11

Milenko Stanić, Tamara Stanić, Miladin Rakić
KОНЦЕПТ И ОГРАНИЧЕЊА ПОСТОЈЕTHЕГ МОДЕЛА ФИНАНСИРАЊА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

25

Milan Rapajić, Milivoje Lapčević, Violeta Miladinović
ДИНАМИЗАМ РЕФОРМИ ОПОРЕЗИВАЊА ИМОВИНЕ У СРБИЈИ – АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИСКАЛНИ АСПЕКТИ

35

PREGLEDNI ČLANCI

 

Miloš Nikolić, Tamara Vesić, Maja Cogoljević
УТИЦАЈ СТРАТЕГИЈСКОГ РАЗВОЈА МОДЕРНИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА ФАКТОРЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЕКОНОМСКИ РАСТ

47

Nataša Sokolov Milovančević, Aleksandar Gračanac, Ana Kitić
ЛИДЕРСТВО У СИСТЕМУ ЗДРАВСТА У СРБИЈИ

57

Dušan Jerotijević,Živanka Miladinović Bogavac, Dragana Nešović
АРБИТРАЖНО РЕШАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У УСЛОВИМА ИНТЕГРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА

67

Žarko Pavić
ЕДУКАТИВНИ МОДЕЛ ОБРАЗОВАЊА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ МЕНАЏМЕНТА

85

Mihailo Ćurčić, Danijela Durkalić,
МЕЂУСОБНИ УТИЦАЈ ПОТРАЖИВАЊА БАНКАРСКОГ СЕКТОРА И МЕЂУНАРОДНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ПОЗИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

95

Nedeljko Prdić, Boris Kuzman
ЗНАЧАЈ АУКЦИЈА ЗА ТРГОВИНУ АГРОИНДУСТРИЈСКИМ ПРОИЗВОДИМА

107

Lokman Hebibi, Naser Raimi Raica Milićićević
УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ И ЗНАЧАЈ УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ ЗА ПЕРФОРМАНСЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ TODOR PETKOVIĆ

117

PRIKAZ

 

Todor Petković
“MODEL OF QUALITY OF SERVICES OF BUSINESS SYSTEMS IN CATERING”

127