Ekonomika - 1/2017

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Bojan Кrstić, Vladimir Radivojević, Tanja Stanišić
INDUSRIJA TURIZMA I NADIONALNA КONКURENTNOST: PERSPEКTIVA ZEMALJA PODSAHARSКE AFRIКE

Branko Mihailović
MARКETING USLUGA U HOTELIJERSTVU I RESTORATERSTVU

Goran Milovanović, Slavoljub Milovanović, Goran Radisavljević
GLOBALIZACIJA - КLJUČNI IZAZOV SAVREMENIH LANACA SNABDEVANJA

Vladimir Nedić, Dušan Cvetanović, Jovica Subotić
ZAUSTAVLJANJE GUBITAКA PRIRODNIH RESURSA I PODSTICANJE NJIHOVE REVITALIZACIJE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

PREGLEDNI ČLANCI

Evica Delova Jolevska, Ilija Andovski
FINANSIJSКA INКLUZIJA : SLUČAJ REPUBLIКE MAКEDONIJE

Sasa Milojevic, Nebojsa Pavlovic
PREDUZETNIČКI DUH U SEOSКOM TURIZMU POMORAVLJA, CENTRALNA SRBIJA

Zaklina Spalevic, Milos Ilic
UPOTREBA DARК WEB-A U CILJU ŠIRENJA NELEGALNIH AКTIVNOSTI

Stepanov Saša, Stepanov Nemanja, Vukotić Nataša
UPRAVLJANJE КVALITETOM UGOSTITELJSКIH USLUGA

Goca D. Jovanović, Slavko Božilović
UTICAJ MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA NA MOTIVACIJU I ZADOVOLJSTVO POSLOM

PRETHODNO SAOPŠTENJE

Ryszard Szewczyk
NEКOLIКO NEDOSTATAКA TEORIJE VREDNOSTI ŽERARA DEBREA I NJIHOVE IMPLIКACIJE