Ekonomika - 1/2018

САДРЖАЈ

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Slobodan Cvetanović, Danijela Despotović, Vladimir Nedić
РИЗИЦИ ЕНЕРГЕТСКЕ СИГУРНОСТИ

Peter Kiriri
ИЗАЗОВИ МОДЕЛА ПОСЛОВНЕ ИЗВРСНОСТИ У АФРИЦИ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ПРЕДРЕДУЗЕTHА ГОДИНЕ (COYA)

Milenko Stanić, Tamara Stanić, Miladin Rakić
KОНЦЕПТ И ОГРАНИЧЕЊА ПОСТОЈЕTHЕГ МОДЕЛА ФИНАНСИРАЊА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Milan Rapajić, Milivoje Lapčević, Violeta Miladinović
ДИНАМИЗАМ РЕФОРМИ ОПОРЕЗИВАЊА ИМОВИНЕ У СРБИЈИ – АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИСКАЛНИ АСПЕКТИ

PREGLEDNI ČLANCI

Miloš Nikolić, Tamara Vesić, Maja Cogoljević
УТИЦАЈ СТРАТЕГИЈСКОГ РАЗВОЈА МОДЕРНИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА ФАКТОРЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЕКОНОМСКИ РАСТ

Nataša Sokolov Milovančević, Aleksandar Gračanac, Ana Kitić
ЛИДЕРСТВО У СИСТЕМУ ЗДРАВСТА У СРБИЈИ

Dušan Jerotijević,Živanka Miladinović Bogavac, Dragana Nešović
АРБИТРАЖНО РЕШАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У УСЛОВИМА ИНТЕГРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА

Žarko Pavić
ЕДУКАТИВНИ МОДЕЛ ОБРАЗОВАЊА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ МЕНАЏМЕНТА

Mihailo Ćurčić, Danijela Durkalić,
МЕЂУСОБНИ УТИЦАЈ ПОТРАЖИВАЊА БАНКАРСКОГ СЕКТОРА И МЕЂУНАРОДНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ПОЗИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Nedeljko Prdić, Boris Kuzman
ЗНАЧАЈ АУКЦИЈА ЗА ТРГОВИНУ АГРОИНДУСТРИЈСКИМ ПРОИЗВОДИМА

Lokman Hebibi, Naser Raimi Raica Milićićević
УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ И ЗНАЧАЈ УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ ЗА ПЕРФОРМАНСЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ TODOR PETKOVIĆ

PRIKAZ

Todor Petković
“MODEL OF QUALITY OF SERVICES OF BUSINESS SYSTEMS IN CATERING”