Ekonomika - 3/2019

САДРЖАЈ

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Nemanja Berber, Agneš Slavić, Marko Aleksić
ПОВЕЗАНОСТ КОРПОРАТИВНЕ ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Slobodan Cvetanović, Vladimir Nedić, Lena Despotović
АНАЛИЗА УСЛОВА ПОСЛОВАЊА У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Nikola Ćurčić, Ivan Piljan, Zoran Simonović
МАРКЕТИНГ КОНЦЕПТ У ДРУШТВИМА ЗА ОСИГУРАЊЕ

Vladimir Matović, Milenko Stanić, Igor Drinić
УТИЦАЈ БРЕНДИРАЊA НА СКЛОНОСТ ПОТРОШАЧ КА КУПИВИНИ ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА: КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА БРЕНДОВА НИКЕ И АДИДАС

ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНЦИ

Ivana Janjić, Tamara Rađenović
ЗНАЧАЈ УПРАВЉАЊА ИНОВАЦИЈАМА У САВРЕМЕНИМ ПРЕДУЗЕЋИМA

Milan Marković
АНАЛИЗА КОМПАРАТИВНИХ ПРЕДНОСТИ СРПСКОГ ИЗВОЗА НА СЕКТОРСКОМ НИВОУ

Stevo Jokić, Aleksandar Sandro Cvetković, Saša Adamović, Nenad Ristić, Petar Spalević
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КРИПТОВАЛУТМИХ И ТРАДИЦИОНАЛНИХ НОВЧАНИКА

Marija Lakićević, Zorica Sagić
СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ И ЊИХОВА ИСКОРИШЋЕНОСТ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ИВАЊИЦЕ

Gordan Janković, Miloš Golubović
ОТВОРЕНЕ ИНОВОАЦИЈЕ У МАЛИМ СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Marija Đekić, Miloš Nikolić, Raica Milićević
УЗРОЦИ, ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ И ЗАСТУПЉЕНОСТ СИВЕ ЕKОНОМИЈЕ СА ОСВРТОМ НА СРБИЈУ

IN MEMORIAM

Dragoljub Simonovic (1935-2019)
od Ph.D. Borivoje B Prokopovic

Dragoljub Simonovic (1935-2019)
od Ph.D. Vukasin Kostic

RECENZENTI

22019