Ekonomika - 1/2021

САДРЖАЈ

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Enes Ćorović, Živorad Gligorijević, Aleksandar Manasijević
СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ И ПРИВРЕДНИ РАСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ЕФЕКТИ ПРИМЕЊЕНИХ МОДЕЛА СТРУКТУРНОГ ПРИЛАГОЂАВАЊA

Branimir Kalaš, Vera Mirović, Jelena Andrašić
МЕРЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ЕЛАСТИЧНОСТИ ПОРЕЗА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Dušan Garabinović, Snežana Milićević
ПРОМОЦИЈА МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА КАО ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ

Darko Marjanović, Elena Jovičić, Danijela Stojanović
ДИСТРИБУЦИЈА КИНЕСКИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ГЛОБАЛНИМ РАЗМЕРАМА – ЗНАЧАЈ ЗА ПРИВРЕДУ СРБИЈЕ

Ljiljana Matavulj
ОБРАЧУН ТРАНСФЕРНИХ ЦЕНА – ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ НА РЕЗУЛТАТ

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Jovana Gardašević, Maja Ćirić, Ivan Stanisavljević
РЕЛАЦИЈЕ САВРЕМЕНИХ СТИЛОВА ВОЂСТВА И ДИМЕНЗИЈА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ У МОДЕРНОМ ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ

Djoko Raičević, Miloš Marjanović, Đorđević Vladimir
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА РЕГИЈЕ ГОРЊЕ ПОЛИМЉЕ У ЦРНОЈ ГОРИ