Ekonomika - 3/2021

САДРЖАЈ

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Aleksandra Petronijević, Radmila Janičić
ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ТУРИСТЕ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА ДА КОРИСТЕ ЕЛЕКТРОНСКУ ПРЕПОРУКУ ПРИЈЕ ПОСЈЕТЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Stevan Luković, Marko Savićević
СМАЊЕЊЕ ЗНАЧАЈА ПЕНЗИЈСКИХ ПЛАНОВА СА ДЕФИНИСАНИМ ПЕНЗИЈСКИМ НАДОКНАДАМА У РАЗВИЈЕНИМ ЗЕМЉАМА

Nebojša Petković, Milan Rapajić
ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ КОМУНИКАЦИЈОМ У ОРГАНИЗАЦИЈИ

Milan Mihajlović, Jelena Tadić, Jelena Jotić
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ И НИВО ЗРЕЛОСТИ ПРЕДУЗЕЋА У ИНДУСТРИЈИ МЛЕКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Ismail Musabegović, Mustafa Ozer, Milena Lazić, Stefan Jovanović
МЕЂУСОБНА ПОВЕЗАНОСТ ИЗМЕЂУ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ У БАНКАРСКОЈ ИНДУСТРИЈИ: ГЛОБАЛНА И РЕГИОНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Vladimir Knežević, Aleksandra Penjišević
УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ТРГОВИНСКИ БИЛАНС СРБИЈЕ

Milica Cvetković, Maja Cogoljević, Marija Ranđelović
УТИЦАЈ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА НА ЕФИКАСНОСТ ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА

Nevena Tepavac, Slavko Ivković
ПОЈАМ, ПРАВНА ПРИРОДА И ИЗВОРИ ПРАВА УГОВОРА О ИСКЉУЧИВОЈ КУПОВИНИ КАО ПОСЕБНЕ ВРСТЕ УГОВОРА О ДИСТРИБУЦИЈИ