Ekonomika - 2/2014

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Borivoje B. Prokopović Ph.D.
VREME ZA PROMENU POTROŠAČKOG MODELA

Vladimir I. Zaharov Ph.D., Ilja V. Zaharov MSc
ULOGA INTERNIH KOMUNIKACIJA U TRANSFORMACIJI PREDUZEĆA

Ivanskij Andrej Josipovič
NA PITANJE DEFINISANJA "PRAVNA ODGOVORNOST"

PREGLEDNI ČLANCI

Pečenin Nikolaj
STRUKTURNO-MORALNA OSNOVA EKONOMSKE AKTIVNOSTI

Slobodan Cvetanović Ph.D., Miljan Jovanović MSc.
FINANSIJSKI STIMULANSI ZA KORIŠĆENJE OBNOBVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U REPUBLICI SRBIJI

Ljubiša Stojmirović Ph.D., Aleksandra Stojković MSc., Tomislav Nikolić MSc
POSLEDICE NEADEKVATNOG MENADŽMENTA KOD POLITIČKIH PARTIJA

Vidoje Stefanović Ph.D., Boško Vojnović Ph.D., Marija Stefanović
MOBING - OSNOVNI PROBLEM ZAPOSLENIH U TRANZICIJI

Biljana Ilic MSc, Dragan Mihajlović Ph.D.
STRATEGIJSKI PRAVCI REGIONALNOG EKONOMSKOG I EKOLOŠKOG RAZVOJA TURISTIČKOG POTENCIJALA GAMZIGRADSKE BANJE

Nebojša Gijić Ph.D., Adriana Jović - Bogdanović МSc, Krstina Reko MSc
KRIZA I ALOKACIJA RESURSA

Ivan Raonić Ph.D., Zoran Vasić Ph.D.
PORESKA UTAJA PDV U SRBIJI I FENOMEN FANTOMSKIH FIRMI

Ibro Skenderović Ph.D., Bećir Kalač Ph.D., Suad Bećirović Ph.D
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I RAZVOJ EKOLOŠKE SVIJESTI

Milica Jakšić Ph.D., Miloš Jakšić MSc
PERFORMANSE ORGANIZACIJE I ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Šerif Šabović Ph.D., MSc Vuk Miletić, Zoran Jovanović MSc
ZEMLJE U TRANZICIJI I RIZIK ULAGANJA KAPITALA

Dragoje Andrić MSc, Tamara Stijović, Đuro Đurović Ph.D.
FINANSIJSKA AUTONOMIJA LOKALNE SAMOUPRAVE I NJEN OPSTANAK U SAVREMENIM USTAVNIM SISTEMIMA

Nedeljko Prdić, Milan Mihajlović MSc, Duško Jovanović Ph.D.
EKONOMSKA ANALIZA TRŽIŠTA ŽIVOTNOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI

Vesna Simić Ph.D.
PRIVREDNI I EKONOMSKI RAZOVOJ SRBIJE - DUGOROČAN I SPOR PROCES

Nataša Stojković – Krstić
SAVREMENI OKVIRI MERENJA POSLOVNIH PERFORMANSI

Brankica Todorović MSc, Ljiljana Maksimović Rubežanović MSc
MESTO I ZNAČAJ PLANINSKOG TURIZMA SAVREMENIM TURISTIČKIM KRETANJIMA

Nevena Stanisavljević
KLASTERSKE ORGANIZACIJE U EVROPI I SRBIJI - DOBRA PRAKSA U FUNKCIJI OSTVARIVANJA DOPRINOSA UNAPREĐENJU NACIONALNE KONKURENTNOSTI

Jelena Lukić, Vladimir Mirković
INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE KAO PODSTICAJNI FAKTOR EVOLUCIJE ELEKTRONSKE KA "LEAN" UPRAVI

Marko Gašić, Vladan Ivanović, Marija Stojiljković
STRATEGIJSKI MARKETING TURISTIČKE DESTINACIJE

STRUČNI ČLANCI

Perica Janković
MOTIVACIJA PROJEKTNOG TIMA U REALIZACIJI PROJEKTA

Jerotijević Dušan
EKONOMSKI I POLITIČKI UZROCI UVOĐENJA ŠESTOJANUARSKOG REŽIMA