Ekonomika - Proces recenziranja

Proces recenziranja

 

Da bi se obezbedio visoki kvalitet publikovanih priloga, Časopis koristi proces dvostruko anonimnog recenziranja, u koji su uključeni stručnjaci za razmatranje podnetih rukopisa.
Nakon prijema rukopisa, vodeći računa o predmetu podneska, Uredništvo imenuje dva recenzenta. Vraćanje rukopisa autoru na reviziju ne garantuje prihvatanje rukopisa za publikovanje. Konačna odluka Uredništva biće zasnovana na komentarima recenzenata nakon njihovog ponovljenog recenziranja revidiranog rukopisa.
Recenzentski proces zahteva približno 4-6 nedelja. Autor rukopisa će biti obavešten o mogućnosti publikovanja rukopisa čim se završi proces recenziranja.
U slučaju koautorskih rukopisa, korespondencija će biti usmerena na prvog autora, koji je odgovoran za komunikaciju sa koautorima rukopisa u vezi s dobijanjem konačnog rukopisa i potpisivanjem izjava o originalnosti rukopisa i prenosu autorskih prava.

Recenzija rukopisa - obrazac