Ekonomika - Početna

EKONOMIKA KROZ VREME

 

Časopis "Ekonomika" pokrenut je jula 1954. godine i pod nazivom "Niški privredni glasnik" izlazio je do juna 1957. godine, a kao "Privredni glasnik"(ISSN 0032-8987) do kraja 1969. godine. Naziv "Nauka i praksa"(ISSN 0558-3063) nosio je zaključno sa brojem 1/1973. god. kada dobija naziv "Ekonomika" koji i danas ima.
Časopis su pokrenuli Društvo ekonomista Niša i Društvo i inženjera i tehničara Niša (ostalo kao izdavač do kraja 1964. godine). Udruženje knjigovođa postaje izdavač počev od broja 6-7/1958. godine. Ekonomski fakultet u Nišu na osnovu svoje odluke broja 04-2021 od 26.12.1991. godine postao je suizdavač "Ekonomike". Takodje i Ekonomski fakultet u Prištini postao je suizdavač od 1992. godine. Suizdavači "Ekonomike" su i: Institut za ekonomiku poljoprivrede - Beograd od januara 2008. godine, Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove - Novi Sad od novembra 2009. godine, Fakultet za menadžment – Sremski Karlovci od novembra 2015. Kao suizdavači "Ekonomike" figurirali su u toku 1990-1996. godine i Fond za naučni rad opstine Niš, Zavod za prostorno i urbanističko planiranje Niš i Korporacija Winner Broker Niš. Društvo za marketing regiona Niš je bilo suizdavač u periodu 1992-2010. godina. Fakultet za uslužni biznis - Sremska Kamenica 2006-2015. godine, Fakultet za industrijski menadžment - Kruševac 2009-2014. godine, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet Alfa - Beograd 2010-2015. godine.
Republički sekretarijat za informacije SR Srbije svojim Rešenjem br. 651-126/73-02 od 27. Novembra 1974. godine usvojio je zahtev "Ekonomike" za upis u Registar novina. Skupština Društva ekonomista Niša na sednici od 24. Aprila 1990. godine statutarnom odlukom potvrdila je da "Ekonomika" ima status pravnog lica. Na sednici Skupštine Društva ekonomista Niš od 11. Novembra 1999. godine doneta je odluka da "Ekonomika" otvori poseban žiro-račun.
Prema mišljenju Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije br. 413-00-139/2002-01 od 21 februara 2002. godine "Ekonomika" je postala publikacija od posebnog interesa za nauku.
Prema mišljenju Republičkog sekretarijata za kulturu SR Srbije br. 413-516/73-02 od 10. Jula 1973. godine i Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije br. 541-03-363/94-02 od 30 juna 1994. godine "Ekonomika" je imala status naučnog i rang nacionalnog časopisa. "Ekonomika" je od 1995. do 2006 godine imala status međunarodnog časopisa. Od 2008. do 2011. godine "Ekonomika"je imala status naučnog časopisa.
Prema kategorizaciji Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije iz 2012. godine, "Ekonomika" je postala časopis nacionalnog značaja i nosi oznaku M 52.

UREDNICI: dr Jovan Petrović (1954-1958.). Miodrag Filipović (1958-1962), Blagoje Matić (1962-1964.), dr Dragoljub Stojiljković (1964-1967), dr Miodrag Nikolić (1967-1973.), dr Dragoljub Simonović (1973-1984.), dr Miodrag Jovanović (1984-3-4/1988) i dr Dragoljub Simonović (1990 - do danas).


Impakt faktori za 2012:
Bic impact factor 2:0,189 (Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci);
Index Copernicus ICV 2012: 3,60 Journal Master List;
SJIF 2012 = 3.241 (Scientific Journal Impact Factor Value for 2012);
Impakt faktori za 2013:
The Universal Impact Factor 2013: 0.7692;
Index Copernicus ICV 2013: 3,60 Journal Master List;
Jour Informatics Impact Factor 2013: 0,189
Bic impact factor 2:0,327 (Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci);
Impakt faktori za 2014:
Index Copernicus ICV 2014: 78,14 Journal Master List;


 

 

Tematske oblasti

Časopis Ekonomike promoviše originalna istraživanja u oblasti ekonomije i drugih društvenih  nauka, pružajući uvid kako akademskim krugovima, istraživačima, stručnjacima, tako i kreatorima politike i prakse na terenu u visoko konkurentnom i naučnom okruženju.
Časopis Ekonomika objavljuje rezultate istraživanja iz sledećih osnovnih tematskih oblasti:

 • Ekonomija,

 • Monetarna ekonomija,

 • Bankarstvo,

 • Marketing,

 • Menadžment,

 • Ekonomika poljoprivrede,

 • Pravo i ekonomija,

 • Ekonomska istorja.

 

 

 

Vrste rukopisa

Rukopisi koji se podnose Uredništvu Časopisa na recenziju mogu biti:

 • Teorijski radovi

 • Metodološki problemi

 • Konceptualni modeli

 • Empirijska istraživanja

 • Studije slučajeva

 • Prikazi odabranih knjiga

 • Najava i prikazi održanih naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

 

 

 BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ČASOPISU EKONOMIKA

 

 

 

 

 

 

EKONOMIKA NAJAVE

 


 

 

 

Novosti

 

 

Poštovani čitaoci, izašao je novi broj Ekonomike 2/2024

 

 

 

 


 

Aprila meseca 2017. godine časopis Ekonomika je indeksiran i registrovan u sledećim bazama podataka:

Central and Eastern European Online Library

CEEOL je vodeći provajder akademskih e-časopisa i e-knjiga iz humanističkih i društvenih nauka iz Centralne i Istočne Evrope. U digitalnoj sferi koja se brzo menja CEEOL je pouzdan izvor znanja i njegova prilagodljivost je od poverenja kod naučnika, izdavača i bibliotekara. Trenutno, preko 600 izdavača je poverilo CEEOL-u svoje visoko-kvalitetne časopise i elektronske knjige. CEEOL pruža naučnicima, istraživačima i studentima pristup širokom spektru akademskih sadržaja koji su u stalnom porastu. Trenutno, u CEEOL-u se nalazi više od 1.100 časopisa sa 350.000 članaka. CEEOL nudi različite usluge pretplate institucijama i njihovim pokroviteljima da pristupe svim sadržajima na najlakši mogući način. Osim toga, CEEOL omogućava izdavačima da steknu novu publiku i promovišu naučna dostignuća naučnim zajednicama Centralne i Istočne Evrope ali i širem krugu čitalaca.