Ekonomika - Cilj i delokrug

Cilj i Delokrug

 

Ekonomika je naučni časopis, čiji je izdavač Društvo ekonomista Ekonomika Niš.
Časopis publikuje rezultate teorijsko, metodološki i aplikativno validnih istraživanja u relevantnim oblastima ekonomije, poslovne ekonomije, menadžmenta i prava.
Fokusiran na istrazivanje ekonomske teorije i prakse kao i drustvenim pitanjima, na prvom mestu problemima ekonomije, menadžmenta, i prava. Časopis omogućava autorima publikovanje dvostruko anonimno recenziranih radova koji sadrže prethodno neobjavljene rezultate naučno utemeljenih, praktično korisnih i društveno odgovornih istraživanja u ključnim ekonomskim i menadžment sferama.
Namenjen je akademskoj javnosti, istraživačima, rešavaocima problema i donosiocima odluka u makroekonomiji, monetarnim i javnim finansijama, bankarstvu, finansijskim tržištima, menadžmentu, marketingu, računovodstvu, poslovnim finansijama, upravljačkim informacionim sistemima, i drugim srodnim oblastima koje omogućavaju odgovarajuća multi i interdisciplinarna istraživanja.
Nova uređivačka politika implicira kontinuirano unapređivanje kvaliteta Časopisa, s tim da su - pri odabiru radova za publikovanje i njihovom klasifikovanju - odlučujuće važni kriterijumi: relevantnost u teorijskom, metodološkom i aplikativnom smislu, uticajnost, originalnost i jasnoća. Časopis izlazi cetri puta godišnje, na srpskom i engleskom jeziku, u štampanom i elektronskom obliku.
Na Listi Ministrastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, časopis je kategorisan kao vodeći naučni nacionalnog značaja (M52).