Ekonomika - Journal

 

sadrzaj4/2023

САДРЖАЈ


ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 

Milica Mladenović, Bojan Krstić, Zoran Simonović
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ИНДЕКСНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА МЕРЕЊЕ САТИСФАКЦИЈЕ МЕНАЏЕРА ПОСЛОМ, ПРИВАТНИМ ЖИВОТОМ И УСКЛАЂЕНОШЋУ ПОСЛА И ПРИВАТНОГ ЖИВОТА

2

Goranka Knežević, Vladan Pavlović, Radica Bojičić
ЗНАЧАЈ СТАРОСНЕ И РОДНЕ ПРИПАДНОСТИ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА РЕВИЗОРА И КЛИЈЕНАТА-СТУДИЈА СЛУЧАЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

20

Nataša Kljajić, Vesna Paraušić, Predrag Vuković
ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ВОЋАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СРБИЈИ НА ПРИМЕРУ ЗАСАДА ЈАБУКЕ

41

Lidija Madžar
ТЕСТИРАЊЕ ТЕОРИЈЕ МОНЕТАРНЕ ТРИЛЕМЕ НА ПРИМЕРУ СРБИЈЕ

55

Miloš Stojanović, Ivana Božić Miljković, Jelena Obradović, Ljiljana Dimitrijević
УТИЦАЈ УВОЗА И ИЗВОЗА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ – ПАНЕЛ АНАЛИЗА

69

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 

Milan Rapajić, Milivoje Lapčević, Violeta Miladinović
РАНА ДОКТРИНА БУЏЕТСКОГ ИНКРЕМЕНТАЛИЗМА У ТЕОРИЈИ ЧАРЛСА ЛИНДБЛОМА И АРОНА ВИЛДАВСКОГ

82

Milan Veselinović, Jelena Dimovski, Marko Janković
СЛОЖЕНОСТ НАБАВКЕ ГАСА У ЕУ ИЗАЗВАНА РАТОМ У УКРАЈИНИ

98