Ekonomika - 3/2014

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Др Рајко М. Буквић, Радица Ж. Павловић
НЕОКЛАСИЧНА ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА И ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈA

Др Голик В. Юрий
ИСТИНА У КРИВИЧНОМ ПРАВУ

Др Славко Божиловић, MSc Вук Милетић
СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ ПОСЛОВНОГ РАСТА ПРЕДУЗЕЋА У УСЛОВИМА КРИЗЕ

Др Слободан Цветановић, Др Данијела Деспотовић
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАЗВОЈА ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА У ПЕРИОДУ 2001-2012. ГОДИНЕ

PREGLEDNI ČLANCI

Др Боривоје Б. Прокоповић, Др Бранислав С. Вукасовић, Мр Живојин Б. Прокоповић
НЕКА ПИТАЊА ПРОФИТНЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ ФИРМЕ

Др Иван Божовић, Др Јелена Божовић
КЕЈНЗОВА ТЕОРИЈА КАО НЕИЗБЕЖАН ИНСТРУМЕНТ У БОРБИ ПРОТИВ ЕКОНОМСКИХ КРИЗА

Др Бобан Стојановић, Др Тања Станишић
ДРЖАВНА ПОМОЋ И РЕАЛНИ СЕКТОР ЕКОНОМИЈЕ У ПОСЛЕДЊОЈ СВЕТСКОЈ ЕКОНОМСКОЈ КРИЗИ

Др Јелена Матијашевић-Обрадовић, Др Светлана Игњатијевић
УТИЦАЈ ИНТЕРНЕТ ПЕДОФИЛИЈЕ НА ДРУШТВО И ПОЈЕДИНЦА У КОНТЕКСТУ ЗНАЧАЈА БУЏЕТСКЕ ПОДРШКЕ ПРЕВЕНТИВНИМ АКТИВНОСТИМА У ОВОЈ ОБЛАСТИ

Др Гордана Мрдак, Др Раде Кнежевић
ЗЕМЉА, РАД И КАПИТАЛ КАО УСЛОВ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ

Др Александар Костић, Владимир Костић
СВЕТСКА ЕКОНОМСКА КРИЗА И ЗЕМЉЕ У РАЗВОЈУ

Др Владимир Јовановић, Др Марија Јовановић
ПРЕДУСЛОВИ СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ И ПОТРЕБЕ ЗА КВАЛИТАТИВНИМ ПРОМЕНАМА У ЕКОНОМСКОЈ ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ

Др Аца Марковић, Вера Крмпот
ХОЛИСТИЧКО-СИСТЕМСКИ ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ ПРОМЕНАМА

Др Шериф Шабовић
ПРИМАРНА И СЕКУНДАРНА АЛОКАЦИЈА ТРОШКОВА У СИСТЕМУ ОБРАЧУНА ТРОШКОВА

Др Даница Прошић
ФИНАНСИЈСКЕ И НЕФИНАНСИЈСКЕ ВАРИЈАБЛЕ У ПРОЦЕНИ БОНИТЕТНЕ СПОСОБНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

Мр Биљана Матић, Др Силвана Илић
УЛОГА УПРАВЉАЧА ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ У ГЛОБАЛИЗАЦИЈИ ТРАНСПОРТНОГ ТРЖИШТА

Дипл. инж Маријана Јовановић, Др Саво Вучковић, Дипл. инж Ђуро Пајчин
ПРОИЗВОДЊА КРМНОГ БИЉА КАО ОСНОВА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Наташа Стојковић – Крстић
ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕРЕЊА ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ

Мр Далибор Панић
ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ФУНКЦИЈИ АФИРМАЦИЈЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У АГРОБИЗНИСУ

Др Жељко Девић, MSc Никола Ћурчић, Др Никола Радивојевић
KРЕИРАЊЕ KОНЦЕПТА МАРKЕТИНГ KОМУНИЦИРАЊА НА МЕЂУНАРОДНОМ ПОСЛОВНОМ ТРЖИШТУ

Невена Станисављевић
КЛАСТЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА – КОНЦЕПТУАЛНЕ ОСНОВЕ И ЕЛЕМЕНТИ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА

STRUČNI ČLANCI

Војислав Илић, Владимир Недић
МЕРЕЊЕ СПРЕМНОСТИ ЗЕМАЉА ЗА РАЗВОЈ ЕКОНОМИЈЕ БАЗИРАНЕ НА ЗНАЊУ

Златибор Петковић, Вања Петковић
ЕКОНОМСКИ РАСТ У УКРАЈИНИ И РУСИЈИ У 2014 ГОДИНИ

MSc Владимир Митровић, MSc Ивана Митровић
ПОДИЗАЊЕ НИВОА КОНКУРЕНТНОСТИ ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНЕ ИНДУСТРИЈЕ - ЕКОНОМСКИ ПРИОРИТЕТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

СПИСАК РЕЦЕНЗЕНАТА