Ekonomika - 2/2015

 

 

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Feyyaz Zeren, PhD, Erkan Öztürk, PhD
TESTIRANjE POSTOJANOSTI PROFITA PROIZVODNIH PREDUZEĆA KOJA SE KOTIRAJU NA ISTAMBULSKOJ BERZI

Samuel PD Anantadjaya, Irma M. Nawangwulan, Ignatia Andari Pramesty, Grace Aditya Gunawan
MERENjE INTIMNOSTI SA KORISNICIMA: PRIMER USLUŽNIH KOMPANIJA U INDONEZIJI

PREGLEDNI ČLANCI

Andriela Vitić-Ćetković, PhD, Bojan Krstić, PhD, Ivona Jovanović, PhD
UNAPREĐENJE IMIDŽA TURISTIČKE DESTINACIJE NEMATERIJALNOM KULTURNOM BAŠTINOM: PRIMER CRNE GORE

Jolanta Walas-Trębacz, PhD
KORIŠĆENJE INSTRUMENATA MENADŽMENTA ZA UNAPREĐENJE LANCA VREDNOSTI PREDUZEĆA U CIljU POVEĆANjA NjIHOVE KONKURENTNOSTI

Natalia Victorovna Kuznetsova, PhD, Natalia Alexandrovna Vorobeva, PhD
ANALIZA ASPEKATA PROMENE EKONOMSKE PARADIGME U SVETSKOJ EKONOMIJI (xx – xxi VEK)

Svetlana Mihić, Danijela Dašić, Dejan Supić
NOVI MARKETING PRISTUP DISTRIBUCIJE SAVREMENIH BANKARSKIH PROIZVODA

Mlađan Maksimović, Snežana Urošević, Dragan Mihajlović, PhD
EFEKTI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA NA STAROJ PLANINI

Dragica Stojanovic, MsC, Biljana Ilić, MsC, Zoran Simonovic, PhD
TRGOVANJE EMISIJAMA CO2 NA BERZI - POBOLJŠANJE TURISTIČKOG I EKOLOŠKO EKONOMSKOG RAZVOJA

Slavica Arsić, MSc, Nataša Kljajić, PhD, Marijana Jovanović, MSc
KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KAO OSNOVNOG KAPACITETA ZA PROIZVODNJU KUKURUZA I PŠENICE U SRBIJI I ZEMLJAMA BIVŠE JUGOSLAVIJE

Mohsen Ghobadi, Mitra Torabi
RANGIRANjE INVESTICIJA NA OSNOVU TEHNIčKE ANALIZE PO „FUZZY MCDM“ NA TEHERANSKOJ BERZI

Nevena Krasulja, Milica Vasiljević Blagojević, Ivana Radojević
RAD OD KUĆE KAO ALTERNATIVA ZA POSTIZANJE POSLOVNO - PORODIČNOG BALANSA

Zoran Jovanović
MENADŽMENT I PROMENE U POSLOVNOM OKRUŽENJU

Sonja Petrov, Vesna Zubac, Miroslav Milojević
DRUŠTVENE MREŽE KAO KANALI MARKETINGA

Vladimir Mitrovic, MSc, Ivana Mitrovic, MSc
RAZVOJ KLASTERA I UNAPREĐENjE KONKURENTNOSTI PRIVREDE U SRBIJI

PRIKAZ

Zoran D. Simonović
UPRAVljANjE AGRAROM SRBIJE U TRANZICIJI