Ekonomika - 3/2015

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Lev Fishman
FAKULTETSKA KULTURA NA RUSKOM POKRAJINSKOM UNIVERZITETU: EMPIRISKA STUDIJA

PREGLEDNI ČLANCI

Irina Matveevna Romanova, Elena Viktorovna Noskova
ISTRAŽIVANJE EFEKATA MEĐUKULTURNIH RAZLIKA NA PONAŠANJE POTROŠAČA NA TRŽIŠTU VISOKOG OBRAZOVANJA

Bojan Krstić, Ernad Kahrović
AUTSORSING POSLOVNIH PROCESA kao ALAT ZA UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI PREDUZEĆA

Mariya Stankova, Ivanka Vasenska
KONKURENTNOST I RAZVOJ TURIZMA – U POTRAZI ZA TVRDNJOM O POZITIVNIM IMDŽU BUGARSKE KAO DESTINACIJE

Bojan Krstić, Jelena Petrović, Tanja Stanišić
ANALIZA KlJUČNIH INDIKATORA EKONOMSKE DIMENZIJE ODRŽIVOG RAZVOJA BANJA U SRBIJI KAO TURISTIČKIH DESTINACIJA

Biljana Petrevska, Marija Ackovska
RAZVOJ TURIZMA U MAKEDONIJI: OCENA REGIONALNOG VINSKOG PUTA

Biljana Ilić, Zoran Simonović
GAMZIGRADSKA BANJA– FAKTORI BANJSKOG TURIZMA I NJIHOV UTICAJ NA RAZVOJ ZAJEČARKOG REGIONA

Dejan Ž. Đorđević, Marko Janković
SAVREMENI RAZMEŠTAJ I RAZVOJ HOTELSKE INDUSTRIJE U SVETU

Tatjana Papic Brankov, Koviljko Lovre
GMO- DVE DECENIJE NAKON PRVE KOMERCIJALIZACIJE

Sveto Purić, Dušan JerotiJević
STRUKTURA IZVOZA I UVOZA KAO OGRANIČAVAJUćI FAKTOR U POBOlJŠANJU KONKURENTNOSTI SRBIJE

Ivan Đekić
UNAPREĐENJE LJUDSKOG KAPITALA U SRBIJI

Bora StanoJkovic, Zoran Jovanovic, Nikola Curcic
SOCIJALNO-EKONOMSKE POSLEDICE ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA NA PORODICU I EKONOMSKU SPOSOBNOST DRUŠTVA

Mladen R. Perić, Radenko Marić
TRGOVINSKA POLITIKA U ERI NEOLIBERALIZMA

Marko MiloJević, Ivica Terzić
LIKVIDNOST VELIKIH PRAVNIH LICA U REPUBLICI SRBIJI

Nebojša Gijić, Oliver Dimitrijević, Adriana Jović – Bogdanović
KARAKTERISTIKE ZAJEDNIČKIH ULAGANJA U GLOBALNOM POSLOVANJU

RECENZENTI