Ekonomika - 4/2016

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Gulfen Tuna, §ule Yildiz
УТИЦАЈ ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА НА ПРЕФОРМАНСЕ ФИРМИ У ТУРСКОЈ: ДОКАЗИ ИЗ ТЕХНОЛОШКОГ СЕКТОРА

Vesna Stojanović - Aleksić, Bojan Krstić
КЉУЧНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ УТИЦАЈА У ПРОЦЕСУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ЛИДЕРСТВА

Marko Janković, Milan Mihajlović, Tamara Cvetković
УТИЦАЈ ЕКСТЕРНИХ ФАКТОРА НА ПОСЛОВАЊЕ КОМПАНИЈА У СРБИЈИ

Adis Puška, Adisa Ejubović, Admir I. Beganović
ИСПИТИВАЊЕ МИШЉЕЊА СТУДЕНАТА У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА КВАЛИТЕТА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

Branko Mihailović, Zoran Simonović, Radojica Sarić
ПРИРОДА И КАРАКТЕРИСТИКЕ МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГА У СРБИЈИ

PREGLEDNI ČLANCI

Slavomir Miletić, Stijović Ivan, Irena Brajević
ТРЖИШНИ НАДЗОР У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА

Miloš Stojanović, Marina Đorđević
УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЕКОЛОШКИХ ПОРЕЗА У ПОРЕСКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Anton Puškarić, Boris Kuzman, Branka Maksimović
УТИЦАЈ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ НА РАЗВОЈ ТРЖИШТА АУТОХТОНИХ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

Milan Kovacevic, Nebojsa Pavlovic
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ДРУШТВО ЗНАЊА

Olja Arsenijević, Dragan Trivan, Milan Milošević
СТОРИТЕЛИНГ КАО САВРЕМЕНИ ИНСТРУМЕНТ ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНО-БЕЗБЕДНОСНЕ КОРПОРАТИВНЕ КУЛТУРЕ

Gordana Gavric, Snezana Kirin,Marija Cukanovic Karavidic
AДАПТИБИЛНОСТ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ-ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ

Fathi Elharare Ali Elhaniash, Svetlana Stevović
МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ УПРАВЉАЊА ГРАЂЕВИНСКИМ ПРОЈЕКТИМА

Dragan Bataveljic, Dusan Jerotijevic, Dejan Logarusic
УПОРЕДНА АНАЛИЗА НАЈПОЗНАТИЈИХ МОДЕЛА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Zaklina Spalevic, Milos Ilic, Dusan Jerotijevic
УРЕЂАЈИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПРАЋЕЊЕ И ОБРАДА ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА

Jugoslav Aničić, Miloje A. Jelić, Borivoje B. Prokopović
ПРИМЕНА РАЧУНОВОДСТВА ФЕР ВРЕДНОСТИ У ИЗРАДИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА У СРБИЈИ

Tijana B. Prokopović, Maja Z. Mladenović, Miloš R. Mihajlović
МУНИЦИПАЛНЕ ОБВЕЗНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ