Ekonomika - 3/2017

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Branko Mihailović, Zoran Simonović, Nikola Ćurčić
MARKETING KOMUNICIRANJE DOMAĆIH HOTELIJERSKIH ORGANIZACIJA

Tamara Radjenovic, Bojan Krstic
INTELEKTUALNI KAPITAL U TEORIJI FIRME

Jugoslav Aničić, Dušan Aničić, Nikola Vasić
RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA I FINANSIJSKE PERFORMANSE SEKTORA MSP U SRBIJI

PREGLEDNI ČLANCI

Marija Jankovic, Veselin Luburic, Rajko Sofranac
ODRŽIVI TURIZAM KAO OSNOVA UPRAVLJANJA U NACIONALNIM PARKOVIMA U CRNOJ GORI

Predrag Vuković, sci.
KARAKTER I DINAMIKA RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U REPUBLICI SRBIJI

Tomislav Rakić, Snežana Živković
HIJERARHIJA POTREBA I KORELACIONE VEZE KAO BITAN ELEMENT USPEŠNE MOTIVACIJE ZAPOSLENIH

Ljiljana Stošić Mihajlović, Miloš Nikolić
SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO PODRŽANO KREATIVNOM EKONOMIJOM

Bećir Kalač, Irma Mašović, Amela Ahmatović
IZBOR STRATEŠKIH OPCIJA U USPOSTAVLjANjU RAZVOJA PREDUZETNIČKIH ORGANIZACIJA

Živanka Miladinović Bogavac
POSLOVNE PREVARE U SAJBER PROSTORU

Dušan Jerotijević
PROTIVPRAVNA SECESIJA ALBANSKE MANJINE U SRPSKOJ AUTONOMNOJ POKRAJNI KOSOVO I METOHIJA I EKONOMSKE IMLIKACIJE