Ekonomika - 2/2018

SADRŽAJ

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Nebojša Zakić Slavko Božilović Ivan Šijaković
ANALIZA I UNAPREĐENJE LANCA VREDNOSTI

Slobodan Cvetanović, Danijela Despotović, Gordana Milovanović
STRANE DIREKTNE INVESTICIJE KAO IZVOR FINANSIRANJA EKONOMSKOG RAZVOJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA

Marica Dumitrasco
INOVATIVNOST ZEMLJE U GLOBALNOJ TRGOVINI: SLUČAJ REPUBLIKE MOLDAVIJE

SCIENTIFIC REVIEW ARTICLE

Vladimir Mićić, Ljubodrag Savić
ODRŽIVI RAZVOJ SRPSKE PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Vesna Sekulic, Milica Pavlovic
DRUŠTVENA ODGOVORNOST KOMPANIJA U ODNOSIMA SA DRUŠTVENOM ZAJEDNICOM: KARAKTERISTIKE, RAZVOJ, UPRAVLJAČKI ASPEKTI

Lana Nastić Marko Jeločnik Jonel Subić
MARŽA POKRIĆA U PROIZVODNJI SILAŽNOG KUKURUZA

Predrag Vuković
FORMIRANJE I PROMOCIJA RURALNOG TURISTIČKOG PROIZOVDA U REPUBLICI SRBIJI

Zaklina Spalevic, Milos Ilic, Vladimir Savija
INFORMATIČKA, PRAVNA I EKONOMSKA KARAKTERIZACIJA UPOTREBE DRONOVA U POLJOPRIVREDI

Jasmina Smigic Miladinovic
BITKOIN - STANJE I TRENDOVI

Đorđe Ćuzović
STRATEGIJE INVESTIRANJA NACIONALNIH FONDOVA BOGATSTVA

Vladimir Dragojlović, Branko Mihailović, Srđan Novaković
MARKETING AKTIVNOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA MARKETINŠKE KULTURE U OBRAZOVNO-VASPITNIM INSTITUCIJAMA

REVIEW ARTICLE

Biljana Ilić, Nina Pavićević
IZBOR EKONOMSKO - EKOLOŠKIH RAZVOJNIH PRAVACA TURIZMA PRIMENOM METODA VIŠEKRITERIJUMSKOG
ODLUČIVANJA – STUDIJA SLUČAJA GAMZIGRADSKA BANJA
Društvo ekonomista „Ekonomika“, Niš (Monografija), 2018

IN MEMORIAM

Boban Stojanović
PROF.DR IVAN STOJANOVIĆ

Боривоје Б. Прокоповић
AKADEMIK NIKOLA KLJUSEV (1928-2008)