Ekonomika - 2/2019

САДРЖАЈ

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ

A. Aryamov, V. Grachova, I. Chuchaev and V. Malikov
ДИГИТАЛНА ИМОВИНА КАО ПРЕДМЕТ ПРАВНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Vesna Janjić, Jasmina Bogićević, Bojan Krstić
КАИЗЕН КАО ГЛОБАЛНА ПОСЛОВНА ФИЛОЗОФИЈА ЗА КОНТИНУИРАНО УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ

Vukašin Šušić, Dejan Ž. Đorđević
САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ РАЗВОЈА МЕЂУНАРОДНОГ ТУРИЗМА

Mirjana Knežević, Zlata Đurić
НЕКИ АСПЕКТИ РАЗВОЈА ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ

Zaklina Spalevic, Milos Ilic, Goran Filipic
ПРАВНИ И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ЦyБЕР ПРОСТОРУ

Jugoslav Aničić, Dušan Aničić, Goran Kvrgić
ОДРЖИВИ РАСТ И РЕГИОНАЛНА КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНЦИ

Dušan Jerotijević, Zoran Jerotijević
ПОЛИТИЧКИ И ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ РУСИЈЕ И КИНЕ ПОЧЕТКОМ ХХI ВЕКА

Jelena Erić Nielsen, Vesna Stojanović-Aleksić, Dejana Zlatanović
ИЗАЗОВИ УПРАВЉАЊА ПРЕДУЗЕТНИЧКОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ

Miloš Jovanović
ИНИЦИЈАЛНА ЈАВНА ПОНУДА КАО ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА И ЊЕН ЗНАЧАЈ ЗА РАЗВОЈ ТРЖИШТА КАПИТАЛА У СРБИЈИ

Ratomir Antonović, Miloš Krstić
ПРАВО НА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ У КОНТЕКСТУ НОВИХ ЗАКОНСКИХ РЕШЕЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Marijana Aleksić Glišović, Gorica Jerotijević, Zoran Jerotijević
МОДЕРНИ ПРИСТУПИ МОТИВАЦИЈИ ЗАПОСЛЕНИХ