Ekonomika - 1/2020

САДРЖАЈ

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Miloš Petković, Bojan Krstić, Tamara Rađenović
РАЧУНОВОДСТВЕНО-БАЗИРАНЕ МЕТОДЕ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА: ТЕОРИЈСКИ ОСВРТ

Nenad Tomić, Violeta Todorović
ПОТЕНЦИЈАЛНЕ НЕГАТИВНЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ СИСТЕМА ЛИБРА

Ivana Kostadinović, Sunčica Stanković
АНАЛИЗА РЕГИОНАЛНИХ ДИСПРОПОРЦИЈА НА ТРЖИШТУ РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Dušan Aničić, Jugoslav Aničić, Vuk Miletić
ФАКТОРИ ЕФИКАСНОСТИ УПРАВЉАЊА ТРОШКОВИМА ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ

Sanjin Ivanović, Zorica Vasiljević, Lana Nastić
ПРОДУКТИВНОСТ РАДА ФАРМИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛЕКА У СРБИЈИ НА ОСНОВУ ФАДН ПОДАТАКА

Ljubiša Vladušić, Aleksandar Živković, Nemanja Pantić
МАКРОЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ГДП И ЗАПОСЛЕНОСТИ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНЦИ

 

Predrag Vuković, Marija Mosurović Ružičić
ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА ХРАНЕ У АП ВОЈВОДИНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Isidora Beraha, Sonja Đuričin
ИСТРАЖИВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ ИНОВАТИВНОГ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У СРБИЈИ