Ekonomika - 4/2020

САДРЖАЈ

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Dražen Marić, Ksenija Leković, Slavica Tomić

Е-WОМ КРОЗ ПРИЗМУ СОЦИОДЕМОГРАФСКЕ АНАЛИЗЕ КОРИСНИКА ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА

Srećko Milačić, Zoran Simonović, Aleksandar Kostić
ЕВРОПСКА МОНЕТАРНА УНИЈА КАО ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИЈЕ У ОКОЛНОСТИМА ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ

Mesut Doğan
ИНСТИТУЦИОНАЛНО ВЛАСНИШТВО И ВРЕДНОСТ ФИРМЕ: ИСТРАЖИВАЊЕ BIST ИНДЕКСА ПРОИЗВОДЊЕ

Kristina Jauković Jocić, Darjan Karabašević, Gabrijela Popović
ПРИСТУП ЕВАЛУАЦИЈИ КУРСЕВА ДАЉИНСКОГ УЧЕЊА ЗАСНОВАН НА ЕДАС МЕТОДИ

Vladan Petrović, Marija Lakićević, Milica Žarevac Bošković
КУЛТУРНИ И ВЕРСКИ ТУРИЗАМ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Sanjin Ivanović, Lana Nastić, Marko Jeločnik
ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ СРПСКИХ ФАРМИ У ОДНОСУ НА СУСЕДНЕ ДРЖАВЕ: ПРИМЕНА FADN ИНДИКАТОРА

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Miliša Todorović, Snežana Živković
ЕКОНОМСКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ УЛОГЕ ОСИГУРАЊА У СТВАРАЊУ БЕЗБЕДНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАД

Dušan Jerotijević, Živanka Miladinović Bogavac, Ljubiša Stamatović
ЦАРИНСКИ РАТ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ И ХАБЗБУРШКЕ МОНАРХИЈЕ НА ПОЧЕТКУ 20. ВЕКА