Ekonomika - 4/2021

САДРЖАЈ

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Milica Popović, Gabrijela Popović, Darjan Karabašević
ОДРЕЂИВАЊЕ ЗНАЧАЈА ЕВАЛУАЦИОНИХ КРИТЕРИЈУМА ПРИЛИКОМ ПРОЦЕСА РЕГРУТАЦИЈЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ КАДРОВА ЗАСНОВАН НА ПРИМЕНИ СЊАРА МЕТОДЕ

Dajana Ercegovac, Emilija Beker Pucar
ПРИЛИВИ СДИ ОДАБРАНИХ ЕВРОПСКИХ ЕКОНОМИЈА У РАЗВОЈУ И УСПОНУ СА РЕФЛЕКСИЈАМА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ

Vuk Miletić, Nikola Ćurčić, Zoran Simonović
ПОСЛОВНА КУЛТУРА - ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА НАЦИОНАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Ognjen Radović, Maša Georgiev, Milica Đorđević
УКУПНИ ТРОШКОВИ ВЛАСНИШТВА ИНФРАСТРУКТУРЕ КАО СЕРВИСА ЗА SME

Isidora Ljumović, Krsto Jakšić, Slaviša Trajković
СОЦИО-ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОРИСНИКА ДИГИТАЛНИХ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА: ИСКУСТВА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Maja Ivanović-Đukić, Tamara Rađenović, Miljana Talić
ИНОВАТИВНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ПРИВРЕДНИ РАСТ НА ТРЖИШТИМА У НАСТАЈАЊУ

Milan Rapajić, Milivoje Lapčević, Violeta Miladinović
ПОРЕСКА КОНТРОЛА И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ОСОБЕНОСТИ НОРАМТИВНОГ ОКВИРА И ПОТРЕБА КООРДИНАЦИЈЕ

Ljiljana Rajnović, Jonel Subić
КОРПОРАТИВНЕ ОБВЕЗНИЦЕ КАО НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ