Ekonomika - Sadržaj - 1/2022

САДРЖАЈ

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Živorad Gligorijević, Enes Ćorović
РАЗВОЈНИ ТРЕНДОВИ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЛАВИРИНТИМА НЕОЛИБЕРАЛНОГ МОДЕЛА РАСТА

Batsirai Winmore Mazviona, Gisele Mah, Ireen Choga
ЕФЕКАТ ДАНА У НЕДЕЉИ НА ЈУЖНОАФРИЧКОМ ТРЖИШТУ АКЦИЈА: A GARCH ANALYSIS

Jelena Končar, Sonja Vučenović, Radenko Marić
АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МАЛОПРОДАЈЕ У ЗЕМЉАМА ДУНАВСКОГ РЕГИОНА

Miljan Leković, Tanja Stanišić, Nemanja Pantić
TRADE OFF ИЗМЕЂУ ЈЕДНОСТАВНОСТИ И ПРЕЦИЗНОСТИ ИНДЕКСНИХ МОДЕЛА

Natasha Eftimovska, Prof. Dr. Sandra Laurent
ЕФЕКТИ ФИНАНСИЈСКОГ УКЉУЧИВАЊА НА РАСТ БДП – СЛУЧАЈ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ

Marija Lakićević, Marija Kostić, Danijela Pantović, Milica Žarevac Bošković
ЕФЕКТИ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА
ВРЊАЧКА БАЊА

Aleksandra Arsenijević
ПРИМЕНА ПРИНЦИПА КОНЗЕРВАТИВИЗМА НАСУПРОТ ПРИМЕНИ КОНЦЕПТА ФЕР ВРЕДНОСТИ - ПРИМЕР СРПСКОГ ТРЖИШТА КАПИТАЛА

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Marija Đekić, Nenad Ravić, Tamara Vesić
ПОЗИТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТИ МИГРАЦИЈА И ДИЈАСПОРЕ ЗА СТАНОВНИШТВО И ПРИВРЕДУ СРБИЈЕ