Ekonomika - Sadržaj - 3/2023

САДРЖАЈ

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Živorad Gligorijević, Ivana Kostadinović
ИНДУСТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: СТРУКТУРНИ АСПЕКТ РАЗВОЈНИХ ПРОЦЕСА
(Прилог за привредну историју друге половине 20. века)

Danica Cicmil
УТИЦАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА НА ЛИКВИДНОСТ: ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ПРОФИТАБИЛНОСТИ, ЛЕВЕРИЏА И ДОБИ ФОНДА

Vuk Miletić, Dušan Aničić, Aleksandar Gračanac
ОЦЕНА ПОЛИТИКЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У НАЦИОНАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА РАЗЛИЧИТОМ ВЛАДАЈУЋОМ ОРГАНИЗАЦИОНОМ СТРУКТУРОМ

Biljana S. Ilić, Bojana Ostojić
МЕНАЏМЕНТ КОМУНИКАЦИЈОМ УПОТРЕБОМ ДИГИТАЛНОГ СОФТВЕРА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРОДАЈЕ

Snežana Krstić, Aleksandar Savić, Radan Kostić
ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА СИСТЕМСКИМ РИЗИКОМ У БАНКАРСТВУ

Aleksandar Dejanović, Jelena Lukić Nikolić
ОРГАНИЗАЦИОНА KУЛТУРА KАО ПОЛУГА УСПЕШНОГ УПРАВЉАЊА KВАЛИТЕТОМ

Mirela Momčilović, Sanja Vlaović Begović, Slobodanka Jovin
ОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ГУМАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ