Ekonomika - Sadržaj - 4/2023

САДРЖАЈ

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Milica Mladenović, Bojan Krstić, Zoran Simonović
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ИНДЕКСНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА МЕРЕЊЕ САТИСФАКЦИЈЕ МЕНАЏЕРА ПОСЛОМ, ПРИВАТНИМ ЖИВОТОМ И УСКЛАЂЕНОШЋУ ПОСЛА И ПРИВАТНОГ ЖИВОТА

Goranka Knežević, Vladan Pavlović, Radica Bojičić
ЗНАЧАЈ СТАРОСНЕ И РОДНЕ ПРИПАДНОСТИ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА РЕВИЗОРА И КЛИЈЕНАТА-СТУДИЈА СЛУЧАЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Nataša Kljajić, Vesna Paraušić, Predrag Vuković
ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ВОЋАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СРБИЈИ НА ПРИМЕРУ ЗАСАДА ЈАБУКЕ

Lidija Madžar
ТЕСТИРАЊЕ ТЕОРИЈЕ МОНЕТАРНЕ ТРИЛЕМЕ НА ПРИМЕРУ СРБИЈЕ

Miloš Stojanović, Ivana Božić Miljković, Jelena Obradović, Ljiljana Dimitrijević
УТИЦАЈ УВОЗА И ИЗВОЗА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ – ПАНЕЛ АНАЛИЗА

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Milan Rapajić, Milivoje Lapčević, Violeta Miladinović
РАНА ДОКТРИНА БУЏЕТСКОГ ИНКРЕМЕНТАЛИЗМА У ТЕОРИЈИ ЧАРЛСА ЛИНДБЛОМА И АРОНА ВИЛДАВСКОГ

Milan Veselinovic, Jelena Dimovski, Marko Jankovic
СЛОЖЕНОСТ НАБАВКЕ ГАСА У ЕУ ИЗАЗВАНА РАТОМ У УКРАЈИНИ