Ekonomika - 4/2019

САДРЖАЈ

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Aleksandar Grubor, Ksenija Leković, Slavica Tomić
МАРКЕТИНГ РУРАЛНОГ ТУРИЗМА ДУНАВСКОГ РЕГИОНА

Zoran Simonović, Dejan Petrović, Nikola Ćurčić
ПРОИЗВОДЊА ГРОЖЂА И ВИНА У СРБИЈИ

Almir Muhović, Jonel Subić
АНАЛИЗА И УТИЦАЈ ГЛАВНИХ МАКРО И МИКРОЕКОНОМСКИХ ФАКТОРА НА РАСТ НПЛ-а НА ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШTИMA У РАЗВОЈУ

Slobodan Cvetanović, Vladimir Nedić, Lela Ristić
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ ИСТРАЗИВАЊА И РАЗВОЈА СЕЛЕКТОВАНИХ ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА

Marko Jeločnik, Jonel Subić, Vlado Kovačević
КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕРАДЕ ЈАБУКЕ

ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНЦИ

Živković Aleksandar, Kristijan Ristić
АНАЛИЗА ФУНКЦИОНАЛНОГ ДОМЕТА ДОКТРИНСКИХ ПРИСТУПА У МОНЕТАРНОЈ ТЕОРИЈИ И ПОЛИТИЦИ

Milan Palević, Bojan Milisavljević, Žaklina Spalević
ACTUS REUS ГЕНОЦИДА И ВРСТЕ ГЕНОЦИДНОГ УНИШТЕЊА

Nataša Sokolov Milovančević, Nada Živanović, Ana Kitić
НОВЕ ВЕШТИНЕ УПРАВЉАЊа У СЕКТОРУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Milica Jovanović
ПОЛИТИЧКО ПОНАШАЊЕ МЕНАЏЕРА И ЗАПОСЛЕНИХ КАО ИНСТРУМЕНТ НАПРЕДОВАЊА У КАРИЈЕРИ – ФАКТОРИ И УТИЦАЈ НА ИНДИВИДУАЛНУ И ОРГАНИЗАЦИОНУ ЕФЕКТИВНОСТ

BOOK REVIEWS

Dr Predrag M. Vuković sci.
COMPETITIVNESS OF RURAL TORUIST DESTINATION IN THE AREA OF LOWER DANUBE REGION IN THE REPUBLIC OF SERBIA